dilluns, 9 de juny de 2008

Conèixer per a poder elegir

Conèixer per a poder elegir si el país pren el rumb del programari privatiu i privatitzador, o el del programari lliure i alliberador, com han fet en diferents nivells ja altres països, això en l'administració pública i en l'educació pública és crucial, perquè l'elecció determinarà en gran mesura les capacitats quant a intel·ligència i coneixement que adquiriran els nostres joves estudiants, docents o administratius de tota mena.

Per exemple, si el modelo és Windows + enciclopèdia Encarta + Office + MSN Messenger + Internet Explorer, obtindrem:

Sistema operatiu tancat, tendència a la il·legalitat (còpies pirates), enciclopèdia tancada i amb ideologia i punts de vista nordamericans (res que el departament d'educació o la població del país pugui modificar-hi), Word i Excel, programes que no s'ajusten a estàndards internacionals, programes per a xatejar que s'atorguen el dret a revelar la informació personal privada dels usuaris, dependència tecnològica i gran despesa en programari.

Una decisió poc intel·ligent, basada en el desconeixement. Volem entrar veritablement en la "societat del coneixement" o romandre en la del desconeixement?

Si el model d'alfabetització digital fos GNU/Linux + Wikipedia + OpenOffice + Pidgin + Firefox, obtindríem:

Sistema operatiu completament estudiable, modificable, millorable i compartible, tendència a la legalitat, enciclopèdia oberta i amb ideologia i punts de vista propis (el departament d'educació o la població del país poden construir el coneixement a Internet), programes d'oficina i navegadors web que s'ajusten a estàndards internacionals, programes per a xatejar que mantenen les nostres dades personals privades en privat... i a sobre, estalvi econòmic i independència tecnològica.

Desconeixement, desunió social, competència i opressió d'un costat, coneixement, unitat, cooperació i llibertat de l'altre.

Traducció i adaptació de l'article “Conocer para poder elegir: la presidenta Argentina elogió a Bill Gates en las instalaciones de Google”, de Marcos Guglielmetti (Mastermagazine) 8 juny 2008