divendres, 19 de març de 2010

Catalunya tindria el benestar de Suècia si fos lliure

Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, el PIB per càpita del nostre país, és a dir, allò que Catalunya produeix per habitant, és lleugerament superior al de Suècia, el nivell de benestar del qual és ben conegut. Com que produïm com Suècia, tenim dret a gaudir d'un benestar com el de Suècia. La conclusió és clara: per a gaudir d'aquest benestar ens cal ser independents com Suècia.


Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Dossier IDESCAT desembre 2009 d'indicadors comparatius Catalunya-Europa 2000-2008), el PIB per habitant de Catalunya (calculat en paritat de poder de compra perquè les dades siguin comparables amb la resta de països) és de 122.0 punts, mentre que el d'Espanya és de 103.9. La referència és 100 i correspon a la mitjana de la Unió Europea.

El PIB per càpita de Catalunya supera lleugerament el de Suècia (121.4) i gairebé arriba al d'Àustria (123.1). El Regne Unit (117.4), Alemanya (116.0), França (107.3) o el Japó (110.9) queden per sota.

En canvi Luxemburg (271.2), Noruega (190.0), Suïssa (141.4) i els Estats Units (154.3) queden per damunt.

Més informació: Dossier en PDF