dissabte, 10 de juliol de 2010

El beneficis de la INDEPENDÈNCIA (segons el CCN)


Rendes immediates de la independència
A què destinarem els 22.000 milions que ja no ens espoliaran:

2.700 milions d’EUR en Competències d'Estat
(1.000 milions en Contribució a la Unió Europea, 200 milions en Ambaixades i 1.500 milions per a Imprevistos, el "roc a la faixa")
2.600 milions d’EUR en Noves infraestructures
(Ports, aeroports, trens, metros, carreteres, escoles, universitats, centres d’investigació, plataformes logístiques,...)
8.200 milions d’EUR en Reduir impostos
(l'Impost de Societats al 20%, l’IRPF, en els seus diferents trams, del 24% al 15%, del 28% al 20%, del 37% al 28% i del 43% al 35%)
2.100 milions d’EUR en Polítiques socials
(Salut, educació, beques, més hospitals, Centres d'Assistència Primària, metges, R+D+i, ajudes per a la dependència, centres de dia, llars de jubilats, ...)
6.400 milions d’EUR en Pensions
(Increment de les pensions en un 10%; Constitució d’un Fons Català de Reserva de Pensions -el 1% del PIB per llei-; Reducció de cotitzacions, empresa i treballador, a la Seguretat Social del 10%)
Proposta per als Pensionistes
Amb 7 anys de fons generem les pensions d’un any
Amb l’Estat propi podrem:
1. Millorar les pensions el 10% “La Paga de la Independència
2. Incrementar les pensions de les vídues un 25%
3. Nodrir un fons de reserva del 1% del PIB per cobrir les pensions futures
Compte d’Explotació Català
26% d’increment dels beneficis de les empreses catalanes
El Compte d’Explotació Català és un exercici -simulació- de com milloraria el Benefici Net d’una empresa catalana PIME promig, si tinguéssim un Estat Català i apliquéssim dues de les condicions de la nostra proposta:
1. Reduir l’impost de societats fins al 20%
2. Reduir un 10% les cotitzacions socials
L’estudi descansa en una mostra de 81.000 empreses amb un promig de 11,5 treballadors.
Amb això, el que passaria és que els beneficis de les empreses catalanes incrementarien un 26%.
La Nòmina Catalana
Per a conèixer el que costa pertànyer a Espanya
La Nòmina Catalana és una manera de mesurar el dèficit fiscal, que pot entendre tothom. És una simulació que permet veure quina nòmina tindria cada assalariat català, si no fos pel dèficit fiscal que patim pel fet de ser catalans.
La Nòmina Catalana simula quin podria ser el salari net de qualsevol treballador, basant-se en el supòsit d’imaginar que ja fóssim un Estat i tot el dèficit que patim, enlloc de donar-lo sense retorn a Espanya, l'utilitzéssim per reduir tots els impostos equitativament, a excepció de l'IVA, ja que existeix a tot Europa amb valors similars als que tenim nosaltres.
El resultat d'aquesta simulació poden calcular-lo entrant a la web www.ccn.cat i a l'apartat de Nòmina Catalana introduir-hi les dades bàsiques de la seva nòmina actual.
Es trobaran que en funció de quin sigui avui el seu salari, podria disposar de fins a un 25% més de salari net.