dissabte, 17 de setembre de 2011

Raons per a que els centres educatius facin servir programari lliureL'accés al programari determina qui pot participar en la societat digital. Les llibertats d'utilitzar, estudiar, compartir i desenvolupar programari permeten a tothom participar en igualtat de condicions. Hi ha moltes raons per utilitzar programari lliure en qualsevol àmbit. Recollim aquí algunes que són particularment importants per als centres educatius:
 • Compartir: L'ús de programari lliure permet que els centres educatius ensenyin als alumnes, sumant-se així a tota una comunitat que comparteix coneixement.
 • Igualtat a la llar: Amb el programari lliure els professors poden proporcionar una còpia dels programes a cada estudiant. D'aquesta manera, els pares no han de prendre la decisió de gastar més i els nois de famílies amb menys recursos poden aprendre amb les mateixes eines que els altres alumnes.
 • Aprendre a programar: La possibilitat d'explorar i experimentar motiva els alumnes a aprendre més. El programari lliure permet a aquests alumnes entendre els ordinadors en profunditat.
 • Aprendre a usar el programari: El programari lliure permet que els alumnes aprenguin com funciona el programari i, com a conseqüència, s'assimilen idees subjacents a qualsevol tipus de programari. A partir d'aquí, ells estan preparats per adaptar-se a qualsevol entorn, una cosa que està considerada com una habilitat bàsica avui dia.
 • Aprendre en la llengua pròpia: Les aplicacions del programari lliure poden ser traduïdes a qualsevol idioma. D'aquesta manera, cada estudiant pot aprendre i centrar-se en qualsevol assignatura sense barreres culturals o lingüístiques.
 • Independència: Ensenyar als alumnes a confiar en programari propietari els fa dependents de les empreses de programari. Si els ensenyem a confiar en el programari lliure, els nois poden continuar fent servir aquest recurs quan siguin adults mentre ensenyen a altres compartint. Usar i ensenyar programari lliure fa a l'escola independent de les empreses de programari.
 • Retallar despesa en equips: El programari lliure no necessita d'equips molt potents i funciona amb la majoria dels ordinadors. Pot donar-li una nova utilitat a equips antics, fomentant així l'estalvi de diners i la conservació del medi ambient.
 • Oblidar els costos de les llicències: Sense despeses en llicències, els centres educatius estalvien diners i poden utilitzar-lo per formar els seus professors o per contractar assistència tècnica que faciliti el treball dels docents.
 • No preocupar-se per les llicències: Amb el programari lliure, no cal preocupar-se per la data de caducitat de la llicència d'un programa o el cost d'aquesta. El programari lliure és sempre lliure en tots els sentits. Tots els estudiants tenen accés a còpies absolutament legals.
 • Administrar amb facilitat: El programari lliure és estable, segur i fiable. La seguretat i les actualitzacions es len ràpidament. El manteniment és automàtic i per tant ens estalvia molt de temps.  Traduït al català de l’original en castellà “Razones para que los centros educativos usen el software libre” publicat a CEDEC.